Ομήρου Οδύσσεια έμμετρη

Ομήρου Οδύσσεια έμμετρη

By Κώστας Δούκας

  • Release Date : 2017-10-13
  • Genre : Europe
  • FIle Size : 35.94 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Ομήρου Οδύσσεια έμμετρη Οἱ μεταφράσεις τῆς Ἰλιάδος καί τῆς Ὀδυσσείας ἀπό τόν συγγραφέα καί δημοσιογράφο Κώστα Δούκα εἶναι ἐντελῶς νέες, διότι ὂχι μόνον ἀποπνέουν τό ἂρωμα τῆς Ἰωνικῆς ποιήσεως, ἀλλά, τό σημαντικότερο, ἒχουν ἀποδοθῆ στήν σύγχρονη δημώδη ποίηση στίχο πρός στίχο σέ δακτυλικό ἑξάμετρο καί διατηροῦν τό 80% τουλάχιστον τῶν λέξεων καί τῶν ἰδιωματικῶν ἐκφράσεων τοῦ Ὁμήρου, ἀπολύτως κατανοητῶν, καθώς ὑπάρχουν ὃλες στήν σύγχρονη καθομιλουμένη τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν, χωρίς νά τό γνωρίζουν, 15.500 ὁμηρικές λέξεις, αὐτούσιες καί παράγωγες, οἱ πλεῖστες τῶν ὁποίων εἶναι διεθνεῖς. Ἡ μετάφραση γίνεται κατά τό πλεῖστον στίχο πρός στίχο, τηρουμένου πάντοτε τοῦ δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου, ὣστε σέ κάθε περίπτωση, συγκρινομένη μέ τό ἀρχαῖο κείμενο, νά διευκολύνη τά μέγιστα τόν ἀναγνώστη στήν ἐκμάθηση τῆς ὁμηρικῆς διαλέκτου, καθώς οἱ περισσότερες λέξεις τοῦ Ὁμήρου γράφονται καί ἐκφέρονται μέ τήν ἲδια ὀρθογραφία καί μέ τήν ἲδια ἒννοια σήμερα.

keyboard_arrow_up